วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2558

ถวายหนังสือ

ท่าน รศ.ดร.บุญชม ศรีสะอาด นำคณะนิสิตปริญญาเอก สาขาการนิเทศการศึกษา รุ่น 1 มมส. มาถวายหนังสือให้...ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ วัดขุนพรหมดำริ (วัดบ้านอุปราช) โครงการ ฮักแพง เบิ้งแญง คนสารคามและสำนักวิทยบริการ มมส.โดยมี พระครูสารกิจประยุต (หลวงตากาบ) เป็นผู้รับ 21/03/58


https://www.facebook.com/groups/583942798372719/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น